FORSKNING

 

 

 

FORSKNINGSRESULTATER PÅ TFT

 

Tankefeltteknikker har tidligere gått under betegnelsen “alternativbehandling”, men er nå blitt godkjent som “evidensbasert” i USA fra og med februar 2016.  Det betyr at det er foretatt og fremlagt tilstrekkelig antall forskningsresultater, som dokumenterer at metoden er effektiv. 

Klikk her for å se diverse publiserte forskningsresultater på TFT