FORSKNINGSRESULTATER PÅ TFT OG ANDRE ENEGIPSYKOLOGI-TEKNIKKER

Det har skjedd mye innenfor energi psykologien (TFT og EFT spesielt) de siste 6-7 årene når det gjelder forskning og arbeidet med å få metodene akseptert som evidensbaserte. Det finnes nå mer enn 100 forskningsstudier, oversiktsartikler og meta-analyser som har blitt publisert i profesjonelle vitenskapelige tidsskrifter.

Dette inkluderer:
- 50 randomisert kontrollerte studier
- 40 pre-post utfall studier
- 4 meta analyser
- 5 systematiske oversikter
- Hundrevis av case studier

Flere forskningsstudier har konstatert at energi psykologiske metoder effektivt behandler:
- PTSD
- Depresjon
- Angstlidelser
- Overdreven matlyst og avhengighets adferd
- Smerter

I tillegg viser noen studier at det oppstår kliniske fordelaktige endringer i stress hormonene i kroppen og genuttrykk.

  • I 2016 ble TFT validert av NREPP (the National Repertory of Evidence Based Practices and Procedures, a division of SAMHSA in the U.S.) som en evidensbasert behandling.
  • I 2017, la U.S. Veterans Administration til EFT på “List 2”, noe som godkjenner metoden som en “generelt trygg terapi.” Neste skritt er å bli lagt til på «List 1», som er en liste overe godkjente behandlinger. 
  • Det er mer enn 400 identifiserte former for psykoterapi, hvorav de fleste har få eller ingen forskning som validerer dem. Energi psykologi er både evidens-basert og er blant topp 10% når det kommer til publisert forskning på psykoterapi metoder. 

For mer informasjon og fullstendig oversikt over studier besøk nettsiden til ACEP (Associtation for Comprehensive Energy Psychology) 
www.energypsych.org/research

Beliggenhet Bergen

Øvre Korskirkealmenning 4, 5013 Bergen

strandkaien innkjoring

Beliggenhet Indre Arna

Øyrane torg (4. etg), 5260 INDRE ARNA

Øyrane torg