Tankefeltteknikker er en moderne metode som kombinerer vestlig kognitiv (tankestyrt) tilnærming med Østens kunnskap om kroppens energibaner (meridianer). Når punkter på kroppens meridiansystem stimuleres med lett fingerbanking samtidig som uønskede følelser/spenninger/smerter er til stede, aktiveres kroppens egen evne til å hjelpe seg selv.

I akupunktur punkterer man punktene med nåler, i akupressur presser man mot de samme punktene med vedvarende trykk, mens man i Tankefeltterapi bruker lett fingerbanking. Den fysiske stimuleringen er altså en variant av akupressur.

Med avanserte spørreteknikker kan man nå ofte finne den/de fundamentale årsakene til problemene. I de siste 15 årene har Mats Uldal sammen med noen av sine nærmeste medarbeidere i Norge kontinuerlig utviklet disse spørreteknikkene. Ole Holmaas er den terapeuten som sammen med Mats Uldal har bidratt mest i denne utviklingen. En kan nå hjelpe enda flere med enda flere utfordringer enn det en opprinnelig trodde var mulig. Denne videreutviklingen av Callahan sin opprinnelige Tankefeltteltterapi kalles i dag Tankefeltteknikker (heretter kalt TFT)

I TFT er det vanlig at resultatene kommer raskt og TFT har ingen kjente uønskede virkninger og er helt uten bruk av medikamenter. Hos terapeuten får du også opplæring i hvordan du kan bruke TFT på deg selv. Du får et verktøy til avspenning som du kan bruke ved behov på deg selv og dine nærmeste, i resten av livet.

NIFABs DEFINISJON AV TFT

Nifab.no er NAFKAMs (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) nettportal for formidling av forskning og fakta om alternativ behandling.

Les Nifabs definisjon av TFT her

Beliggenhet Bryggen

Bryggen 23 (Jakobsfjord 23. 3. etg)

bryggen

Beliggenhet Indre Arna

Øyrane torg (4. etg)

Øyrane torg