Om meg og behandlingen/undervisningen jeg tilbyr

Veldig mange av mine studenter/klienter velger nå ONLINE behandling/undervisning da TFT er veldig egnet til det. Jeg har også praksis i Strandgaten 223, 5004 Bergen og Øyrane Torg, 5260 Indre Arna. 

Jeg er en av Norges mest erfarne TFT-instruktører  og -terapeuter og  har hatt TFT-praksis i Indre Arna og Bergen siden 2003. Jeg var Mats Uldal sin nærmeste medarbeider fram til hans død i  2016 og og har vært/er en meget viktig aktør i arbeidet med å utvikle Tankefeltterapi/Tapping i Norge. Jeg har også utdannet helsepersonell og andre i inn- og utland siden 2006 og er landets mest erfarne TFT/Tapping-instruktør. Jeg overtok hovedansvaret for MUIS (Mats Uldal International School of TFT) i 2016. I 2019 slo MUIS seg sammen med TFT-Akademiet og fikk navnet NAKOTIP (Nasjonalt Kompetansesenter for Tankefeltterapi og Informasjonspsykologi). NAKOTIP er ledende innen utvikling og utdanning/kurs innen TFT/EFT/Tapping i Norge og blant de ledende i Europa. Jeg er leder for NAKOTIP. Jeg har også hatt gleden av å få delta på TFT-oppdrag i flere land i Europa, Afrika og Asia.

I løpet av disse årene har jeg undervist og hjulpet mange tusen mennesker. Hva disse har ønsket hjelp til er veldig varierende, du kan lese mer under TFT BRUKES VED. Jeg får ofte spørsmål om hvilke klientgrupper som søker hjelp hos meg. Svaret er at det kan være hvem som helst som sliter med psykiske eller fysiske plager/ubehag/lidelser. Som ønsker økt livskvalitet og livsutfoldelse. Eller som ønsker å prestere enda bedre innen idrett, kultur og næringsliv. Og personer med god helse som er bevisst på hva som bør gjøres for å beholde god helse.

Jeg bruker også NLP og coaching som verktøy i min praksis. For mange vil økt bevissthet på hva de ønsker å oppnå på ulike områder i livet, øke sjansen for utvikling og vekst. Kombinert sammen med TFT blir coaching et fantastisk verktøy for å gi mennesker er bedre og rikere liv.

Fra tidligere har jeg lang erfaring fra administrasjon og ledelse i næringslivet. Jeg har videre arbeidet nærmere 10 år som miljøarbeider med hovedvekt på tunge rusmisbrukere og personer med psykiske lidelser. I mine yngre år var jeg aktiv håndballspiller med seks år i eliteserien.

 

Priser og responderingsgaranti:

ENKELTTIMER:

Jeg tilbyr enkelttimer. Prisen er kr. 1.500,- for hver av de 5 første gangene. Dersom det er behov for ytterligere konsultasjoner utover de 5 gangene, går prisen ned til kr. 1.000,- pr gang. Betaling skjer i etterkant av hver konsultasjon og responderingsgarantien gjelder ikke (se under)

BEHANDLINGS- OG UNDERVISNINGSPAKKE MED RESPONDERINGSGARANTI:

De fleste velger imidlertid å bestille en pakke på 5 ganger før vi starter. Prisen blir den samme, dvs kr. 7.500,- for pakken og kr. 1.000,- for ytterligere konsultasjoner. Årsaken til at de fleste velger pakken er min responderingsgaranti. Første gang varer vanligvis 1,5 time. Opplever du ikke virkning med TFT allerede under første time, kan du velge å avslutte pakken. Da betaler du heller ikke noe for forsøket. Med virkning menes at nåværende problemer/utfordringer blir bedre underveis i første konsultasjon eller at følelser på tidligere opplevelser/traumer blir betydelig lettere under første konsultasjon (når sterke følelser knyttet til tidligere opplevelser blir redusert/løst er sannsynligheten veldig stor for at nåværende problemer er i ferd med å bli redusert eller fjernet helt). Heldigvis kjenner de fleste virkning allerede under første time. Pakkeprisen på kr. 7.500,- betales før neste konsultasjon (avbetalingsordning kan ordnes).

Dersom du har avtalt pakke og det har vært virkning under første konsultasjon, men du likevel velger å avslutte, betaler du 1/5 av pakkepris, dvs kr. 1.500,-. Erfaringer over mer enn 20 år viser at en slik pakke er med å sikre at kraften i TFT utnyttes best mulig. 

Neste time i pakken må benyttes innen 1 år etter forrige time. 

“Mange som opplever den utrolige virkningen av TFT undres hvorfor metoden ikke er enda mer kjent. Vi som arbeider med TFT vet at det bare er spørsmål om tid. Om noen år vil TFT være i bruk innen veldig mange områder i samfunnet.”