AVHENGIGHET

Avhengighet gir ofte ubehagelige og mange ganger alvorlige konsekvenser. Det kan være helse- og vektproblem, økonomiske problemer, skam. selvbebreidelse, familiære problemer og mye annet. Dette kan være ødeleggende for den enkelte og er også et stort samfunnsproblem.

Det er vanlig å tro at en blir fysisk avhengig av en substans. Og det er riktig at mange opplever abstinenser når kroppen ikke får tilført det den er blitt vant til. Men det er ikke den fysiske avhengigheten som er den viktigste årsaken til at veldig mange ikke klarer å stoppe. Den viktigste årsaken er vanligvis følelsesmessige forhold. Dette gjelder enten det er avhengighet til “stoffer”/substanser eller “gjøremål”/spilleavhengighet. Ved sistnevnte problem er det jo åpenbart at den fysiske avhengigheten ikke kan være viktig.

Nesten all avhengighet er forsøk på å redusere uønskede følelser. Inntak av stoffer eller en aktivitet maskerer følelsene, men eliminerer dem ikke. Noen ganger er denne sammenhengen åpenbar, også for den avhengige. Substansen brukes ofte som “selvmedisinering”, som f.eks. når alkohol brukes for å dempe vonde følelser. Når du ikke klarer å slutte, er avhengigheten et faktum. 

Mange blir overrasket når sammenhengen mellom avhengigheten og angst/traumer/andre vonde følelser kommer fram under behandlingen. I tillegg må det for mange arbeides med å bryte mønstre/vaner/rutiner og erstatte disse med andre som er mer støttende. Arbeid med avhengighet har ofte et sammensatt behandlingsforløp.